Asukasvalinta ARA-vuokra- ja osaomistusasuntoihin

 

Vuokratalon omistajan on valittava asukkaat valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin aravarajoituslain 4a-4c §:ien, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (ns. uusi korkotukilaki)  11a-11c §:ien sekä asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Valintaperusteina asunnontarve, varallisuus ja tulot 

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.

Hakijoita verrataan keskenään asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen.  

Edellä mainittuja asukasvalintaperusteita käytetään valittaessa asukkaita aravavuokra-asuntoihin, pitkäaikaisella korkotukilainalla rahoitettuihin vuokra-asuntoihin ja kaikkiin uuden korkotukilain nojalla rahoitettuihin vuokra-asuntoihin. Pitkäaikaisia korkotukilainoja on myönnetty 1.1.1994 lukien ja tällaista lainaa saaneilla vuokrataloilla on 20 vuoden käyttörajoitusaika. Asukasvalintaperusteita käytetään myös 10 vuoden jatkorajoitusajalla olevien aravavuokra-asuntojen asukkaiden valintaan.

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) perusteella rahoitettujen palvelutalojen asunnot ovat vuokra-asuntoja, joihin asukasvalinnat tehdään samoin kuin muihinkin vuokra-asuntoihin.

Asukasvalinta uudella lyhyellä korkotukilainalla rahoitettuihin asuntoihin

Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016) astui voimaan 1.8.2016.  Uudella rahoitusmallilla edistetään kasvukeskuksissa asuvien ja niihin muuttavien kotitalouksien mahdollisuuksia löytää tuloihinsa nähden kohtuuhintaisia asumisratkaisuja. Tarkoituksena on myös edistää työvoiman liikkuvuutta ja turvata elinkeinoelämän kilpailukykyä. Asunnot on ilmoitettava julkisesti haettavaksi. Asukkaaksi voidaan valita Suomen kansalainen ruokakuntineen tai häneen rinnastettava henkilö.

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille ruokakunnille. Samalla pyritään talon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen huomioiden perustus- ja yhdenvertaisuuslain mukaiset periaatteet.

Varallisuusrajat

Lisää tietoa varallisuusrajoista löydät oman kuntasi verkkosivuilta.

 

Hakijatalouden koko 1 2 3 4 5
Espoo 70 000 87 000 116 000 126 000 136 000
Jyväskylä 41 000 50 000 67 000 77 000 87 000
Kuopio 38 000 49 000 64 000 74 000 84 000
Lahti 30 000 45 000 60 000 70 000 80 000
Rovaniemi  34 000 43 000 55 000 65 000 75 000
Tampere 50 000 61 000 76 000 86 000 96 000
Vantaa 53 000 66 000 88 000 98 000 108 000

 

Hakijatalouden koko 1 2 3 4 5
Helsinki 103 000 125 000 192 000 197 000 202 000
Hämeenlinna 34 000 43 000 48 000 59 000 71 000
Kotka 26 000 38 000 51 000 51 000 51 000
Kouvola 34 000 43 000 48 000 59 000 71 000
Lappeenranta 28 000 49 000 60 000 60 000 60 000
Oulu 30 000 45 000 60 000 70 000 80 000
Turku 30 000 45 000 60 000 70 ooo 80 000
Siilinjärvi 34 000 43 000 48 000 59 000 71 000

 

Hakijatalouden koko 1 2 3 4 Lisähenkilöt
Hyvinkää 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Järvenpää 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Kirkkonummi 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Kerava 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Mäntsälä 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Nurmijärvi 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Sipoo 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Pornainen 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Tuusula 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Vihti 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€

 

Tarkennus:

Kun hakijaruokakunnan henkilöluku on viisi tai enemmän, lasketaan asunnon kokonaishinta kuten 4 hakijan tapauksessa lisäämällä siihen 5.000 € per henkilö, poikkeuksena Vantaa ja Espoo, jossa korotus 10.000 € per henkilö. 

Lue täältä lisää tietoa ARA-asuntojen asukasvalinnan kriteereistä.

Asuntohakemuksen liitteet

Todistus tuloista 

- Viimeisin palkkalaskelma tai todistus muusta toimeentulosta esim. työmarkkinatukipäätös tai päivärahat.

Esitäytetty veroilmoitus

- Veroilmoituksen löytää helposti omavero.fi:stä (omavero.fi -> kirjaudu -> omat veroasiat -> postilaatikko -> päätökset ja kirjeet; Näytä kaikki -> esitäytetty veroilmoitus (pdf).

Lisätiedot

vuokraus@avara.fi